หน้าหลัก > กิจกรรมภายในสวนหลวง ร.๙ > ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา ๗.๐๐ น. 


วันและเวลา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 น. - น.
สถานที่ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙


ภาพกิจกรรมแชร์โพสนี้      

Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved