หน้าหลัก > กิจกรรมภายในสวนหลวง ร.๙ > ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ บริเวณหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา ๗.๐๐ น. และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ขอเชิญร่วมรับชมดนตรีทหารบก บริเวณประติมากรรมบรมราชินีนาถบุปผาลัย สวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.


วันและเวลา

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา 7.00 น. - น.
สถานที่ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙


ภาพกิจกรรมแชร์โพสนี้      

Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved